Historisk arkiv

Historisk arkiv

Forslag til endringer i tobakksskadeloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen la fredag fram forslag til endringer i tobakksskadeloven. –En reduksjon i andelen røykere er den viktigste enkeltinnsatsen som kan gjøres for å bedre folkehelsen, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen la fredag fram forslag til endringer i tobakkskadeloven.
–En reduksjon i andelen røykere er den viktigste enkeltinnsatsen som kan gjøres for å bedre folkehelsen, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

-Vi er på rett vei. Tiltakene som er blitt truffet gjennom flere år, har ført til at Norge har den sterkeste nedgangen i andel røykere av OECD-landene fra 2000 til 2010, sier Støre. (Se utdrag OECD- og EU-rapporten Health At A Glance for nedgangen i røyking i Norge (pdf))

Rapporten Global Burden of Disease (GBD) ble fredag offentliggjort i London. GBD er den største undersøkelsen noensinne på omfang, risikofaktorer og årsaker og til sykdom og skader. Undersøkelsen viser at tobakk fortsatt er den viktigste risikofaktoren for sykdom og for tidlig død.

-Effektive tiltak for å redusere tobakksforbruket er derfor viktig. Å hindre at barn og unge begynner å bruke tobakk, er hovedfokuset i det tobakksforebyggende arbeidet, sier Støre.

De viktigste lovforslagene er:

  • Innføring av kommunal bevillingsordning for salg av tobakk, for å hindre barn tilgang til tobakksvarer
  • Styrking av barns rett til vern mot passiv røyking
  • Alle skoler og barnehager gjøres tobakksfrie både inne og ute
  • Påbud om røykfrie inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter.

Lovforslagene er blant annet basert på Tobakkskonvensjonen, Barnekonvensjonen, kunnskap om passiv røyking, erfaringer fra praktisering av tobakkslovgivningen samt erfaringer fra andre land.

Les forslaget til endring i tobakkskadeloven

Les mer om undersøkelsen Global Burden Disease

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter