Prop. 55 L (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Endringer i tobakksskadeloven (bevillingsordning mv.)

Endringer i tobakksskadeloven (bevillingsordning mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget