Prop. 55 L (2012–2013)

Endringer i tobakksskadeloven (bevillingsordning mv.)

Endringer i tobakksskadeloven (bevillingsordning mv.)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget