Historisk arkiv

Historisk arkiv

Hijab til politiuniformen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

<I>Innholdet i denne nyhetsmeldingen er ikke korrekt.</I> Det er besluttet at Politiets uniformsreglement skal endres slik at det gis anledning til bruk av religiøst hodeplagg sammen med politiuniformen. Endringen kommer på bakgrunn av en henvendelse fra en muslimsk kvinne til Politidirektoratet om hvorvidt hijab kan tillates under utdanning ved Politihøgskolen.

Innholdet i denne nyhetsmeldingen er ikke korrekt. For oppdatert informasjon, klikk her.

Politidirektoratet har tidligere i år mottatt en henvendelse fra en muslimsk kvinne som spør om det religiøse hodeplagget hijab tillates benyttet under utdanning ved Politihøgskolen og den videre tjeneste i politiet. Religiøse hodeplagg er idag ikke omhandlet i politiets uniformsreglement eller særskilt godkjent, og det er derfor ikke adgang til bruk av slikt hodeplagg som en del av politiuniformen.

Spørsmålet om bruk av religiøst hodeplagg er et prinsipielt spørsmål. Etter å ha mottatt Politidirektoratets vurdering, er det besluttet at Politiets uniformsreglement skal endres slik at det gis anledning til bruk av religiøst hodeplagg sammen med politiuniformen. Endringen vil bli gjennomført i nær kontakt med Politidirektoratet og berørte departementer.

Departementet vil komme tilbake til utformingen av bestemmelsen og rammene for Politidirektoratets praktiske oppfølging.