Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011:

Flere returer av personer med endelig avslag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med retur av personer med endelig avslag på asylsøknaden sin med drøyt 145 millioner kroner i 2011. Det samlede måltallet for antall returer økes samtidig fra 4900 i saldert budsjett 2010 til 6300 i 2011.

– Regjeringen ønsker at personer med endelig avslag på sin asylsøknad skal returnere raskt, helst frivillig, men om nødvendig med tvang, sier justisminister Knut Storberget. 

– Det er viktig for å forebygge at personer uten beskyttelsesbehov kommer til Norge, og for å sikre asylinstituttets legitimitet. Rask retur er mest humant og til det beste for dem som skal fortsette sitt liv i hjemlandet.

Forslaget innebærer en videreføring og styrking av den økte satsingen på returarbeidet i revidert nasjonalbudsjett 2010.

Flere frivillige returer. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen knyttet til assistert frivillig retur og tilbakevending med 42,7 millioner kroner i 2011, sammenlignet med saldert budsjett 2010. Regjeringen foreslår også å videreføre ordningen med et utvidet generelt returprogram (FSR), som ble innført fra 1. juli 2010. Den omfatter graderte støttebeløp avhengig av hvor raskt personer med utreiseplikt returnerer. I tillegg legges det særlig til rette for assisterte returer til Irak og Afghanistan. Måltallet for assisterte frivillige returer økes som følge av dette fra 1 200 i saldert budsjett 2010 til i overkant av 1 700 i 2011.

– De gode ordningene for frivillig retur gir også bedre mulighet for retur i verdighet og økonomisk støtte for en ny start i hjemlandet, sier Storberget.

Flere tvangsmessige returer. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til arbeidet med tvangsmessig retur av personer uten lovlig opphold i Norge med 102,6 millioner kroner i 2011. Økningen skal blant annet benyttes til å utvide kapasiteten og oppgradere bygningsmasse og installasjoner ved Politiets utlendingsinternat på Trandum, for å ivareta plassbehovet for fengslede etter utlendingsloven og sikre en sikkerhetsmessig forsvarlig drift ved internatet. Måltallet for tvangsmessige uttransporteringer foreslås økt fra 3 700 i saldert budsjett 2010 til i overkant av 4 600 i 2011.

Returdirektiv. Regjeringen forventer også at innføringen av EUs returdirektiv og endringen av ventemottaksordningen med opprettelse av egne retursentre/returavdelinger for personer med endelig avslag på sin asylsøknad, vil bidra til flere returer i 2011.

Til toppen