Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Styrket bemanning og flere plasser i kriminalomsorgen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

– For å håndtere økt bruk av varetekt og flere saker i domstolene vil vi nå bruke ytterligere 16 millioner kroner i kriminalomsorgen. Det vil øke tryggheten for innsatte og ansatte, sier justisminister Knut Storberget. Regjeringen vil samtidig utvide ordningen med fotlenkesoning til Agderfylkene og Akershus.

– For å håndtere økt bruk av varetekt og økt antall domfelte vil vi nå bruke ytterligere 16 millioner kroner i kriminalomsorgen. Det vil øke tryggheten for innsatte og ansatte, sier justisminister Knut Storberget. Regjeringen vil samtidig utvide ordningen med fotlenkesoning til Agderfylkene og Akershus.

Styrket bemanning i fengslene. Politiet oppklarer flere saker, og det har ført til press på kapasiteten i kriminalomsorgen. Derfor foreslår regjeringen å øke kriminalom¬sorgens driftsbudsjett med 10 millioner kroner for å styrke bemanningen og øke tryggheten for innsatte og ansatte i fengslene. Bevilgningene tilknyttet kriminalomsorgen er for perioden 2006-2011 økt med over 2 milliarder kroner.

Mer bruk av alternativ soning styrker soningskapasiteten. For å styrke soningskapasiteten og bedre innholdet i soningen vil regjeringen bevilge 6 millioner kroner til å innføre straffegjennomføring med elektronisk kontroll i Agderfylkene og Akershus, med en kapasitet tilsvarende 60 fengselsplasser. – Muligheten til å sone straff med elektronisk kontroll har gitt svært gode resultater, og viser at alternativ soning har god effekt, sier Storberget.

Med utvidelsen vil elektronisk kontroll være innført i 10 av landets fylker med en samlet kapasitet på 240 plasser. 1. september 2008 ble prøveordningen etablert for første gang i Norge, og har siden da vært et vellykket tilbud i Oslo, Vestfold, Hedmark, Rogaland, Sogn og Fjordane, Troms og Hordaland.

Frem til april 2011 hadde over 3900 domfelte søkt om å få sone fengselsstraffen med elektronisk fotlenke. Over 2100 har allerede gjennomført straffen på denne måten. Bare 91 har blitt overført til fengsel etter brudd på reglene. Norge har lavest tilbakefall til ny kriminalitet, i følge undersøkelse fra 2010.

Økt kapasitet. Kapasiteten i kriminalomsorgen er økt med om lag 800 plasser fra 2006 til 2010.

Flere soningsoverføringer. Politiet har forsterket innsatsen mot mobile vinningskriminelle. Dette har ført til økt antall utlendinger i fengslene. Justis-departementet og alle aktørene i straffesakskjeden samarbeider om tiltak for å øke antall soningsoverføringer. I 2010 ble 41 personer overført til soning utenfor Norden, og regjeringen har inngått avtaler om soningsoverføring med Romania, Latvia og Litauen.

 

Til toppen