Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Revidert nasjonalbudsjett 2011

Regjeringen vil styrke justissektoren med ytterligere 180 millioner kroner. Økningen skal gå til styrket beredskap mot terror, styrket bemanning og flere plasser i kriminalomsorgen og mer effektivitet i utlendingsforvaltningen.

Regjeringen vil styrke justissektoren med ytterligere 180 millioner kroner. Økningen skal gå til styrket beredskap mot terror, styrket bemanning og flere plasser i kriminalomsorgen og mer effektivitet i utlendingsforvaltningen.

30 millioner til økt innsats mot terror

Pressemelding Dato: 13.05.2011

For å styrke beredskapen knyttet til kontraterror foreslår Regjeringen 30 millioner kroner til beredskapstroppen i Oslo, Politiets sikkerhetstjeneste og til modernisering av teknisk infrastruktur for krisehåndtering.

Rettferdig asylpolitikk

Pressemelding Dato: 13.05.2011

– Norge fører en human, rettferdig og konsekvent asyl- og innvandringspolitikk. Regjeringen vil ha raskere behandling av asylsaker som involverer barn. Samtidig vil vi gjøre en innsats for mennesker i en sårbar situasjon, ved å ta i mot 340 flyktninger som følge av situasjonen i Middelhavsområdet, sier justisminister Knut Storberget.

Styrket bemanning og flere plasser i kriminalomsorgen

Pressemelding Dato: 13.05.2011

– For å håndtere økt bruk av varetekt og flere saker i domstolene vil vi nå bruke ytterligere 16 millioner kroner i kriminalomsorgen. Det vil øke tryggheten for innsatte og ansatte, sier justisminister Knut Storberget. Regjeringen vil samtidig utvide ordningen med fotlenkesoning til Agderfylkene og Akershus.

Nasjonalt ID-kort styrker personvernet

Pressemelding Dato: 13.05.2011

Regjeringen vil starte arbeidet med å forberede produksjon av nasjonalt ID-kort i 2011 og foreslår en økning på 10 millioner kroner for å kvalitetssikre teknisk løsning.

Bedre samfunnssikkerhet og beredskap

Pressemelding Dato: 13.05.2011

Regjeringen har foreslått landsdekkende utbygging av nytt digitalt radiosamband til nødetatene og vil nå styrke bevilgningen med 78,3 millioner kroner. Nytt avlyttingssikkert nødnett i hele landet er viktig for brann, helse og politi og vil øke samfunnssikkerheten i Norge. I tillegg foreslår regjeringen 9 millioner for å sikre fremdrift i arbeidet med å skaffe nye redningshelikoptre.

Styrket personvern

Pressemelding Dato: 13.05.2011

Regjeringen foreslår å bevilge 6,9 millioner kroner til arbeidet med å sikre et best mulig regelverk for behandling av personopplysninger i politi og påtalemyndighet.

Til toppen