Revidert nasjonalbudsjett 2011

Regjeringen vil styrke justissektoren med ytterligere 180 millioner kroner. Økningen skal gå til styrket beredskap mot terror, styrket bemanning og flere plasser i kriminalomsorgen og mer effektivitet i utlendingsforvaltningen.

Regjeringen vil styrke justissektoren med ytterligere 180 millioner kroner. Økningen skal gå til styrket beredskap mot terror, styrket bemanning og flere plasser i kriminalomsorgen og mer effektivitet i utlendingsforvaltningen.

30 millioner til økt innsats mot terror

Pressemelding Dato: 13.05.2011

For å styrke beredskapen knyttet til kontraterror foreslår Regjeringen 30 millioner kroner til beredskapstroppen i Oslo, Politiets sikkerhetstjeneste og til modernisering av teknisk infrastruktur for krisehåndtering.

Rettferdig asylpolitikk

Pressemelding Dato: 13.05.2011

– Norge fører en human, rettferdig og konsekvent asyl- og innvandringspolitikk. Regjeringen vil ha raskere behandling av asylsaker som involverer barn. Samtidig vil vi gjøre en innsats for mennesker i en sårbar situasjon, ved å ta i mot 340 flyktninger som følge av situasjonen i Middelhavsområdet, sier justisminister Knut Storberget.

Styrket bemanning og flere plasser i kriminalomsorgen

Pressemelding Dato: 13.05.2011

– For å håndtere økt bruk av varetekt og flere saker i domstolene vil vi nå bruke ytterligere 16 millioner kroner i kriminalomsorgen. Det vil øke tryggheten for innsatte og ansatte, sier justisminister Knut Storberget. Regjeringen vil samtidig utvide ordningen med fotlenkesoning til Agderfylkene og Akershus.

Nasjonalt ID-kort styrker personvernet

Pressemelding Dato: 13.05.2011

Regjeringen vil starte arbeidet med å forberede produksjon av nasjonalt ID-kort i 2011 og foreslår en økning på 10 millioner kroner for å kvalitetssikre teknisk løsning.

Bedre samfunnssikkerhet og beredskap

Pressemelding Dato: 13.05.2011

Regjeringen har foreslått landsdekkende utbygging av nytt digitalt radiosamband til nødetatene og vil nå styrke bevilgningen med 78,3 millioner kroner. Nytt avlyttingssikkert nødnett i hele landet er viktig for brann, helse og politi og vil øke samfunnssikkerheten i Norge. I tillegg foreslår regjeringen 9 millioner for å sikre fremdrift i arbeidet med å skaffe nye redningshelikoptre.

Styrket personvern

Pressemelding Dato: 13.05.2011

Regjeringen foreslår å bevilge 6,9 millioner kroner til arbeidet med å sikre et best mulig regelverk for behandling av personopplysninger i politi og påtalemyndighet.

Til toppen