Revidert nasjonalbudsjett 2011

Regjeringen vil styrke justissektoren med ytterligere 180 millioner kroner. Økningen skal gå til styrket beredskap mot terror, styrket bemanning og flere plasser i kriminalomsorgen og mer effektivitet i utlendingsforvaltningen.

Regjeringen vil styrke justissektoren med ytterligere 180 millioner kroner. Økningen skal gå til styrket beredskap mot terror, styrket bemanning og flere plasser i kriminalomsorgen og mer effektivitet i utlendingsforvaltningen.