Historisk arkiv

Dagbladet 9. november

Justis- og politidepartementet

Avgjørende datalagring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Masterstudent Dag Erik Johnsen skriver i Dagbladet 4. november at den tekniske utviklingen har tatt et kvantesprang siden EUs datalagringsdirektiv ble utarbeidet, skriver justisministeren i en replikk i Dagbladet.

Masterstudent Dag Erik Johnsen skriver i Dagbladet 4. november at den tekniske utviklingen har tatt et kvantesprang siden EUs datalagringsdirektiv ble utarbeidet.

Det er nettopp den raske teknologiske utviklingen som er en stor del av grunnen til at vi må sikre lovregler for lagring av trafikkdata. Politiet selv har gjort det uttrykkelig klart at den teknologiske utviklingen bringer med seg ny kriminalitet, og at det er helt vesentlig at politiet ikke blir avskåret fra å innhente bevisene som eksisterer som følge av den samme utviklingen.

Johnsen skriver at politiet alltid har hatt muligheten til å få utlevert data som brukes og lagres elektronisk ved mistanke om kriminell atferd. Det stemmer – men teletilbyderne har lagret trafikkdata av administrative årsaker. Det er det på ingen måte sikkert at de vil fortsette med. Derfor ønsker regjeringen at teletilbyderne skal få en plikt til å lagre trafikkdata i en fastlagt periode.

Tilgangen til disse dataene blir underlagt domstolskontroll. Politiet vil kun få tilgang til trafikkdata hvis de kan dokumentere skjellig grunn til mistanke om alvorlige kriminelle handlinger. Slik sikrer og styrker vi personvernet.

 

For en rekke typer alvorlig kriminalitet er det blitt slik at det kun finnes et elektronisk åsted. Derfor er det helt avgjørende at vi sikrer bevisene – de elektroniske sporene. Bare slik kan vi bekjempe den alvorlige kriminaliteten.