Tidligere Justisminister Knut Storberget (Ap)

(Periode 17.10.2005–11.11.2011)

Født: 1964

Justisministeren har ansvaret for at grunnleggende garantier om rettssikkerhet blir opprettholdt og utviklet. Justisminister Knut Storberget er født 6. oktober 1964. Han var stortingsrepresentant for Hedmark fra 2001 til 2005. Storberget har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og er advokat med møterett for Høyesterett.