Prop. 49 L (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett)

Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget