Historisk arkiv

Justis- og politidepartementet

Avtale om datalagring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Arbeiderpartiet og Høyre har i dag inngått avtale som sikrer et nasjonalt lovverk om lagring og sletting av elektroniske trafikkdata som er innenfor rammene av EUs datalagringsdirektiv.

Avtalen styrker den enkeltes personvern og rettssikkerhet. Samtidig får Norge et lovverk som vil være et viktig bidrag i kampen mot alvorlig kriminalitet.

Les mer på Arbeiderpartiets nettsider.