Historisk arkiv

Etablerer program for skolebibliotekene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Øystein Djupedal vil etablere et program for skolebibliotekutvikling. – Vi vil sette skolebibliotekene i stand til å utnytte sitt pedagogiske potensial, sier Djupedal.

Programmet skal løpe fra 1. januar 2008. Utdanningsdirektoratet vil få i oppdrag å utrede programmets innhold i samarbeid med ABM-utvikling og andre interessenter. Det er derfor for tidlig å si noe om økonomiske rammer, faglige prioriteringer og virkemidler.

- Det er viktig å understreke at programmet ikke setter til side de lovpålagte oppgavene som kommuner og fylkeskommuner har som skoleeiere. Jeg forventer at kommunene og fylkeskommunene følger opp og gir skolebibliotekene gode rammer, sier Djupedal.

Det var på et arrangement i regi av Norsk bibliotekforening på Vahl skole i går at statsråden presenterte planene om etablering av programmet. Her fikk han også overlevert en oversettelse av retningslinjer for skolebibliotek som er utformet at IFLA (International Federation for Library). Bibliotekforeningen vil trykke opp og distribuere retningslinjene til alle skolebibliotek og skoleledere i landet. Retningslinjene skal være et redskap i utvikling av bedre skolebibliotektjenester.