Historisk arkiv

Inviterer til dialog om lærerutdanningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland og kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell møtte i dag representanter fra en rekke læresteder og organisasjoner til dialogmøte om lærerutdanningen.

Kunnskapsdepartementets politiske ledelse ønsker innspill fra hele sektoren for å utvikle en bedre lærerutdanning, og i dag møttes representanter fra en rekke læresteder og organisasjoner til dialogmøte.

- Den eneste føringen jeg legger er at lærerrollens status skal heves, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland da hun innledet dialogen.

Også kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell var til stede, og begge statsråder understreket at bedre lærerutdanning var en felles oppgave. De to statsrådene i KD skal derfor arbeide tett sammen om nettopp dette prosjektet.

Sentrale temaer på dagens dialogmøte var differensiering av allmennlærerutdanningen, både i forhold til alderstrinn og fag. Også innretningen på pedagogikkfaget sto på dagsorden, i tillegg til spørsmålet som svært mange er opptatt av på de berørte lærestedene: Bør allmennlærerutdanningen legges på masternivå og gjøres 5-årig?

Til stede på dialogmøtet var representanter fra lærerorganisasjonene, studentorganisasjoner, en rekke høyskoler og universiteter, skoleeiere og nasjonale sentre innen ulike fagområder.