Historisk arkiv

Stortingsmelding om universitetsmuseene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Øystein Djupedal kunngjorde i dag at han vil legge fram en stortingsmelding om universitetsmuseene i 2008. Dette opplyste han under lanseringen av den første Kaupang-boken på Universitetet i Oslo i dag.

Kunnskapsminister Øystein Djupedal kunngjorde i dag at han vil legge fram en stortingsmelding om universitetsmuseene i 2008. Dette opplyste han under lanseringen av den første Kaupang-boken på Universitetet i Oslo i dag.

Stortingsmeldingen skal drøfte universitetsmuseenes rolle og oppgaver i forhold til forskning, samlingspolitikk, samlingsforvaltning og formidling. Den skal videre ta for seg ledelse, styring og organisering av museene i lys av de oppgaver de skal løse.

-Jeg har fått fått tilslutning i regjeringen til at universitetsmuseene som hovedregel skal være tilknyttet universitetene, og dette skal legges til grunn i det videre arbeidet med stortingsmeldingen, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Kunnskapsministeren benyttet anledningen til å vektlegge betydningen av kulturhistorisk forskning for å kunne se nåtiden i en større sammenheng.

-Kaupangundersøkelsene har belyst hvilken utstrakt kontakt det var med utlandet på 800-tallet, og dette er et interessant perpektiv i forhold til den pågående debatt om utviklingen av flerkulturelle samfunn, sa kunnskapsministeren.