Historisk arkiv

Tysk historiker tildeles Holbergprisen 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Holbergprisen for 2011 går til den tyske historikeren Jürgen Kocka. – Årets prisvinner er en forgrunnsskikkelse i europeisk sosialhistorisk forskning. Han er dessuten en historiker som med tyngde går inn i dagens samfunnsdebatt, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.

Holbergprisen for 2011 går til den tyske historikeren Jürgen Kocka.

– Årets prisvinner er en forgrunnsskikkelse i europeisk sosialhistorisk forskning. Han er dessuten en historiker som med tyngde går inn i dagens samfunnsdebatt, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.

Jürgen Kocka, fullførte sin doktorgrad ved Freie Universität i Berlin i 1968 og arbeider i dag ved Humboldt-universitetet i samme by.

I sin begrunnelse for årets tildeling sier fagkomiteen for Ludvig Holbergs minnefond at Jürgen Kocka er en ”offentlig intellektuell” som ”på avgjørende vis medvirket til et paradigmeskifte i tysk historiografi ved å åpne den opp for beslektede samfunnsvitenskapelige fag og ved å etablere betydningen av en transnasjonal, komparativ tilnærming”. 

 Holbergprisen for 2011 går til den tyske historikeren Jürgen Kocka. (Foto: Humboldt Univesitet)

Nils Klim-prisen for yngre nordiske forskere innen humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi, på 250.000 kroner, går i år til Jørn Jacobsen (f. 1977). Jacobsen er for tiden post.doc. ved Det juridiske fakultet, UiB, hvor han også forsvarte sin doktorgradsavhandling i 2008. Hans forskningsfelt er strafferett og rettsteori.   

– Holbergprisen er viktig for å skape engasjement og oppmerksomhet omkring viktige spørsmål i samfunnet. Kocka er en verdig vinner av Holbergprisen i Vitenskapsåret 2011, sier statsråd Aasland. 

Holbergprisen, som i 2011 er på 4,5 millioner kroner, ble opprettet av regjeringen i 2003 og deles ut hvert år for fremragende vitenskapelig arbeid innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi. 

Les mer på: http://www.holbergprisen.no