Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

Et år for vitenskapen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland inviterer til debatt under overskriften Vitenskapsåret 2011.

 –I 2011 vil det være 200 år siden Norge fikk sitt første universitet. Det vil også være oppstarten av arbeidet for en ny forskningsmelding som skal komme i 2013. Derfor vil jeg invitere til frisk debatt i ulike kanaler under overskriften Vitenskapsåret 2011, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Kunnskapsdepartementet ønsker å etablere møteplasser med seminarer, konferanser og diskusjonsfora med bakgrunn i ulike temaer og målgrupper. Vitenskapsåret vil koordineres av Kunnskapsdepartementet, men det vil også bli tatt initiativ til å arrangere felles arrangementer med andre departementer, institusjoner og organisasjoner. Målet er å stille åpne spørsmål og invitere til allmenn diskusjon og debatt om høyere utdanning, forskning og innovasjon.

–Denne regjeringen har sørget for sterk vekst i forskningsbudsjettene. Den har fremmet en egen stortingsmelding om forskning og den første stortingsmeldingen om innovasjon i Norge. Det neste året skal vi stille de store spørsmålene: Spørsmål om våre visjoner, våre forventninger, våre behov, og spørsmål om forskningen og den høyere utdanningens innretning og betydning for svarene, sier Aasland. For mer informasjon.

Se statsråd Tora Aasland presentere Vitenskapsåret (YouTube)

Følg med på: www.vitenskapsaret.no,
http://www.facebook.com/ og
www.twitter.com/vitenskapsaret