Historisk arkiv

Konsesjonsperioden for lokalradio forlenges til 31. desember 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet har besluttet å forlenge inneværende konsesjonsperiode for lokalradio med et halvt år frem til 31. desember 2009. Dette gjelder for de områdene som omfattes av Medietilsynets reutlysning, samt for de midlertidige konsesjonene som tilsynet tildelte i desember i fjor.

Kultur- og kirkedepartementet har besluttet å forlenge inneværende konsesjonsperiode for lokalradio med et halvt år frem til 31. desember 2009. Dette gjelder for de områdene som omfattes av Medietilsynets reutlysning, samt for de midlertidige konsesjonene som tilsynet tildelte i desember i fjor. Forlengelsen innebærer at de som har konsesjon per i dag og fram til 1. juli beholder konsesjonen fram til 31. desember.

Interessen for å søke konsesjon for lokalradio har vært stor og konsesjonsperioden forlenges for å sikre en god behandling av søknadene og for å få tilstrekkelig tid mellom tildeling og iverksettelse.  Departementet har lagt vekt på at Norges lokalradioforbund har bedt om at konsesjonsperioden forlenges.

- Lokalradioforbundet ønsket en større avstand mellom endelige avgjørelse og iverksettelse. Dette er ikke mulig med iverksettelse 1. juli. I tillegg gjør det store antallet søknader det hensiktsmessig med mer tid både i Medietilsynet og departementet. Særlig viser erfaringene fra forrige runde at klagebehandlingen kan bli omfattende og kreve mye ressurser, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.