Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2010

355 millionar meir til Nord-Trøndelag neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 355 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringa foreslår 355 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekka både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Regjeringa foreslår 8 milliardar kroner i samla realvekst til kommunesektoren i 2010. Av dette er 4,2 milliardar frie inntekter.

- 8 milliardar kroner meir vil gi større høve til å fylgja opp den einskilde eleven, sikra ei meir verdig omsorg og sjå dei barna som treng hjelp frå barnevernet. Kommunane er ulike. Mange slit med underskot. Midlane kjem til å bli brukt ulikt lokalt. 8 milliardar utgjer uansett ein forskjell, seier Kleppa.

Vekst fra RNB

Vekst fra anslag

2009-2010

på regnskap 2009-2010

Anslag på

Nominelle

Prosent

Nominelle

Prosent

frie

kroner

kroner

inntekter

Kommune

2010

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

1702 Steinkjer

734 065

34 089

4,9

30 254

4,3

1703 Namsos

464 475

27 304

6,2

24 965

5,7

1711 Meråker

109 342

4 189

4,0

3 737

3,5

1714 Stjørdal

704 250

36 286

5,4

32 413

4,8

1717 Frosta

109 001

6 087

5,9

5 630

5,4

1718 Leksvik

155 220

6 110

4,1

5 465

3,6

1719 Levanger

610 655

30 424

5,2

27 026

4,6

1721 Verdal

498 403

31 039

6,6

28 440

6,1

1723 Mosvik

47 824

1 831

4,0

1 679

3,6

1724 Verran

122 702

5 953

5,1

5 417

4,6

1725 Namdalseid

86 411

2 547

3,0

2 235

2,7

1729 Inderøy

217 828

11 942

5,8

10 868

5,3

1736 Snåsa

105 126

5 982

6,0

5 584

5,6

1738 Lierne

82 511

3 665

4,6

3 398

4,3

1739 Røyrvik

34 622

770

2,3

680

2,0

1740 Namsskogan

57 331

1 503

2,7

1 351

2,4

1742 Grong

114 709

6 707

6,2

6 276

5,8

1743 Høylandet

71 937

2 717

3,9

2 484

3,6

1744 Overhalla

139 618

5 630

4,2

4 975

3,7

1748 Fosnes

43 320

1 450

3,5

1 326

3,2

1749 Flatanger

64 370

1 292

2,0

1 085

1,7

1750 Vikna

161 559

8 264

5,4

7 511

4,9

1751 Nærøy

210 926

11 481

5,8

10 569

5,3

1755 Leka

38 054

1 240

3,4

1 134

3,1

Fordeles gjennom året

15 500

Nord-Trøndelag

4 999 760

248 002

5,2

224 002

4,7

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune

1 642 400

107 272

7,0

100 667

6,5

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekka kostnadsauken frå 2009 til 2010. Denne er berekna til 3,1 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen