Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2010

426 millionar meir til Oppland neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 426 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Oppland og Oppland fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringa foreslår 426 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Oppland og Oppland fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekka både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Regjeringa foreslår 8 milliardar kroner i samla realvekst til kommunesektoren i 2010. Av dette er 4,2 milliardar frie inntekter.

- 8 milliardar kroner meir vil gi større høve til å fylgja opp den einskilde eleven, sikra ei meir verdig omsorg og sjå dei barna som treng hjelp frå barnevernet. Kommunane er ulike. Mange slit med underskot. Midlane kjem til å bli brukt ulikt lokalt. 8 milliardar utgjer uansett ein forskjell, seier Kleppa.

Vekst fra RNB

Vekst fra anslag

2009-2010

på regnskap 2009-2010

Anslag på

Nominelle

Prosent

Nominelle

Prosent

frie

kroner

kroner

inntekter

Kommune

2010

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

4

5

0501 Lillehammer

864 144

43 801

5,3

38 934

4,7

0502 Gjøvik

949 822

44 017

4,9

38 725

4,3

0511 Dovre

117 684

3 390

3,0

2 880

2,5

0512 Lesja

99 204

5 854

6,3

5 455

5,8

0513 Skjåk

95 976

5 819

6,5

5 395

6,0

0514 Lom

99 291

6 022

6,5

5 583

6,0

0515 Vågå

162 660

9 083

5,9

8 407

5,5

0516 Nord-Fron

223 016

11 418

5,4

10 348

4,9

0517 Sel

242 202

11 450

5,0

10 350

4,5

0519 Sør-Fron

130 170

5 346

4,3

4 763

3,8

0520 Ringebu

183 935

5 643

3,2

4 804

2,7

0521 Øyer

175 495

9 106

5,5

8 192

4,9

0522 Gausdal

234 162

10 729

4,8

9 609

4,3

0528 Østre Toten

522 032

25 640

5,2

22 975

4,6

0529 Vestre Toten

430 089

18 377

4,5

16 031

3,9

0532 Jevnaker

216 078

10 376

5,0

9 224

4,5

0533 Lunner

281 375

18 090

6,9

16 501

6,2

0534 Gran

473 668

22 966

5,1

20 520

4,5

0536 Søndre Land

230 875

8 541

3,8

7 480

3,3

0538 Nordre Land

260 267

9 829

3,9

8 605

3,4

0540 Sør-Aurdal

148 802

4 418

3,1

3 829

2,6

0541 Etnedal

72 721

2 856

4,1

2 603

3,7

0542 Nord-Aurdal

235 240

10 702

4,8

9 506

4,2

0543 Vestre Slidre

89 874

3 966

4,6

3 559

4,1

0544 Øystre Slidre

131 732

6 636

5,3

6 040

4,8

0545 Vang

76 539

4 081

5,6

3 806

5,2

Fordeles gjennom året

9 850

Oppland

6 756 905

307 956

4,8

273 925

4,2

 

 

 

 

 

 

Oppland fylkeskommune

1 910 086

118 009

6,6

108 720

6,0

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekka kostnadsauken frå 2009 til 2010. Denne er berekna til 3,1 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen