Historisk arkiv

1 680 millionar kroner meir til Akershus neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Akershus og Akershus fylkeskommune.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Akershus og Akershus fylkeskommune.Anslag på

Vekst frå RNB


frie

2013 til 2014

Kommune

inntekter

Nominelle

Prosent


2014

kroner(1 000 kr)

(1 000 kr)


 

1

2

3

0211 Vestby

736 932

42 145

6.1

0213 Ski

1 410 381

80 380

6.0

0214 Ås

813 440

31 347

4.0

0215 Frogn

737 297

36 688

5.2

0216 Nesodden

835 155

36 709

4.6

0217 Oppegård

1 294 242

67 618

5.5

0219 Bærum

6 414 651

348 050

5.7

0220 Asker

3 042 079

156 497

5.4

0221 Aurskog-Høland

715 666

33 874

5.0

0226 Sørum

795 003

47 894

6.4

0227 Fet

498 068

25 104

5.3

0228 Rælingen

750 926

49 683

7.1

0229 Enebakk

503 249

26 765

5.6

0230 Lørenskog

1 579 024

79 159

5.3

0231 Skedsmo

2 379 932

135 463

6.0

0233 Nittedal

1 052 100

51 502

5.1

0234 Gjerdrum

307 625

9 983

3.4

0235 Ullensaker

1 509 986

88 105

6.2

0236 Nes

920 961

44 246

5.0

0237 Eidsvoll

1 049 775

65 834

6.7

0238 Nannestad

542 384

23 257

4.5

0239 Hurdal

144 836

5 612

4.0

Fordelast gjennom året

8 000Akershus

28 041 713

1 485 913

5.6

Akershus fylkeskommune

5 265 161

194 141

3.8

Fyrste kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2014, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2013 til nasjonalbudsjettet 2014. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Tredje kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2013 til 2014. Denne er rekna til 3 prosent.