Historisk arkiv

367 millionar kroner meir til Nord-Trøndelag neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2014

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune.


Anslag på

Vekst frå RNB


frie

2013 til 2014

Kommune

inntekter

Nominelle

Prosent


2014

kroner(1 000 kr)

(1 000 kr)


 

1

2

3

1702 Steinkjer

1 050 685

47 861

4.8

1703 Namsos

664 317

29 212

4.6

1711 Meråker

144 170

5 877

4.2

1714 Stjørdal

1 082 252

53 811

5.2

1717 Frosta

147 719

6 723

4.8

1718 Leksvik

210 685

7 484

3.7

1719 Levanger

911 540

36 779

4.2

1721 Verdal

716 032

26 095

3.8

1724 Verran

152 153

4 873

3.3

1725 Namdalseid

112 318

3 402

3.1

1736 Snåsa

133 026

4 225

3.3

1738 Lierne

106 241

5 890

5.9

1739 Røyrvik

44 529

964

2.2

1740 Namsskogan

72 374

1 518

2.1

1742 Grong

150 023

5 489

3.8

1743 Høylandet

96 061

2 623

2.8

1744 Overhalla

202 024

8 116

4.2

1748 Fosnes

53 532

2 129

4.1

1749 Flatanger

78 738

1 383

1.8

1750 Vikna

238 744

12 035

5.3

1751 Nærøy

285 275

13 075

4.8

1755 Leka

47 050

2 312

5.2

1756 Inderøy

372 221

11 921

3.3

Fordelast gjennom året

23 500Nord-Trøndelag

7 095 209

299 697

4.4

Nord-Trøndelag fylkeskommune

2 008 864

67 245

3.5

 

Fyrste kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2014, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2013 til nasjonalbudsjettet 2014. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Tredje kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2013 til 2014. Denne er rekna til 3 prosent.