Historisk arkiv

537 millionar kroner meir til Oppland neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2014

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Oppland og Oppland fylkeskommune.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Oppland og Oppland fylkeskommune.


Anslag på

Vekst frå RNB


frie

2013 til 2014

Kommune

inntekter

Nominelle

Prosent


2014

Kroner(1 000 kr)

(1 000 kr)


 

1

2

3

0501 Lillehammer

1 269 311

67 036

5.6

0502 Gjøvik

1 369 501

61 159

4.7

0511 Dovre

151 428

5 603

3.8

0512 Lesja

131 216

4 047

3.2

0513 Skjåk

125 957

4 150

3.4

0514 Lom

131 046

4 308

3.4

0515 Vågå

207 693

4 178

2.1

0516 Nord-Fron

299 765

14 932

5.2

0517 Sel

318 650

11 578

3.8

0519 Sør-Fron

172 779

6 151

3.7

0520 Ringebu

245 566

9 103

3.8

0521 Øyer

248 823

9 721

4.1

0522 Gausdal

317 443

10 172

3.3

0528 Østre Toten

715 900

26 966

3.9

0529 Vestre Toten

615 398

30 007

5.1

0532 Jevnaker

310 231

15 126

5.1

0533 Lunner

417 337

19 480

4.9

0534 Gran

675 689

30 004

4.6

0536 Søndre Land

305 302

12 629

4.3

0538 Nordre Land

358 940

16 666

4.9

0540 Sør-Aurdal

189 275

5 913

3.2

0541 Etnedal

96 519

6 108

6.8

0542 Nord-Aurdal

311 072

12 052

4.0

0543 Vestre Slidre

121 584

5 521

4.8

0544 Øystre Slidre

174 471

5 781

3.4

0545 Vang

100 035

3 349

3.5

Fordelast gjennom året

16 000Oppland

9 396 930

402 939

4.5

Oppland fylkeskommune

2 290 077

134 067

6.2

 

Fyrste kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2014, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2013 til nasjonalbudsjettet 2014. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Tredje kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2013 til 2014. Denne er rekna til 3 prosent.