Historisk arkiv

548 millionar kroner meir til Hedmark neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2014

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Hedmark og Hedmark fylkeskommune.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Hedmark og Hedmark fylkeskommune.


Anslag på

Vekst frå RNB


frie

2013 til 2014

Kommune

inntekter

Nominelle

Prosent


2014

kroner(1 000 kr)

(1 000 kr)1

2

3

0402 Kongsvinger

842 161

38 100

4.7

0403 Hamar

1 373 659

61 819

4.7

0412 Ringsaker

1 570 532

76 505

5.1

0415 Løten

352 093

13 660

4.0

0417 Stange

908 622

37 875

4.3

0418 Nord-Odal

274 894

13 098

5.0

0419 Sør-Odal

377 130

14 548

4.0

0420 Eidskog

344 270

13 716

4.1

0423 Grue

280 729

9 161

3.4

0425 Åsnes

413 445

14 902

3.7

0426 Våler

212 419

6 883

3.3

0427 Elverum

972 368

45 538

4.9

0428 Trysil

367 834

13 746

3.9

0429 Åmot

250 596

8 298

3.4

0430 Stor-Elvdal

152 685

4 953

3.4

0432 Rendalen

124 116

3 473

2.9

0434 Engerdal

94 363

3 746

4.1

0436 Tolga

105 043

3 546

3.5

0437 Tynset

312 506

12 689

4.2

0438 Alvdal

144 510

7 900

5.8

0439 Folldal

100 443

4 027

4.2

0441 Os

124 750

4 375

3.6

Fordelast gjennom året

13 000

 

 

Hedmark

9 712 168

414 819

4.5

Hedmark fylkeskommune

2 366 556

133 012

6.0

 

Fyrste kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2014, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2013 til nasjonalbudsjettet 2014. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Tredje kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2013 til 2014. Denne er rekna til 3 prosent.