Historisk arkiv

711 millionar kroner meir til Nordland neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2014

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Nordland og Nordland fylkeskommune.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Nordland og Nordland fylkeskommune.


Anslag på

Vekst frå RNB


frie

2013 til 2014

Kommune

inntekter

Nominelle

Prosent


2014

kroner(1 000 kr)

(1 000 kr)


 

1

2

3

1804 Bodø

2 343 013

110 160

4.9

1805 Narvik

914 097

48 128

5.6

1811 Bindal

102 835

2 279

2.3

1812 Sømna

123 012

4 008

3.4

1813 Brønnøy

419 446

14 125

3.5

1815 Vega

82 254

2 817

3.5

1816 Vevelstad

43 852

1 405

3.3

1818 Herøy

105 578

3 762

3.7

1820 Alstahaug

373 274

20 032

5.7

1822 Leirfjord

129 818

5 454

4.4

1824 Vefsn

685 716

29 015

4.4

1825 Grane

96 891

2 271

2.4

1826 Hattfjelldal

96 911

4 019

4.3

1827 Dønna

101 329

4 372

4.5

1828 Nesna

113 413

183

0.2

1832 Hemnes

263 990

6 871

2.7

1833 Rana

1 263 813

47 928

3.9

1834 Lurøy

161 983

7 888

5.1

1835 Træna

45 605

1 918

4.4

1836 Rødøy

105 515

3 732

3.7

1837 Meløy

374 833

13 896

3.8

1838 Gildeskål

135 894

6 067

4.7

1839 Beiarn

72 907

2 688

3.8

1840 Saltdal

252 690

8 456

3.5

1841 Fauske

476 147

18 070

3.9

1845 Sørfold

133 239

3 292

2.5

1848 Steigen

157 856

4 932

3.2

1849 Hamarøy

117 653

4 732

4.2

1850 Tysfjord

130 387

2 984

2.3

1851 Lødingen

138 798

5 215

3.9

1852 Tjeldsund

92 955

2 514

2.8

1853 Evenes

94 193

1 990

2.2

1854 Ballangen

154 193

4 992

3.3

1856 Røst

46 383

2 423

5.5

1857 Værøy

57 162

2 541

4.7

1859 Flakstad

89 347

2 685

3.1

1860 Vestvågøy

575 951

20 604

3.7

1865 Vågan

472 254

24 591

5.5

1866 Hadsel

423 401

20 728

5.1

1867 Bø

170 947

3 187

1.9

1868 Øksnes

242 311

8 146

3.5

1870 Sortland

529 278

27 274

5.4

1871 Andøy

277 693

9 423

3.5

1874 Moskenes

71 965

2 905

4.2

Fordelast gjennom året

66 982Nordland

12 927 765

531 001

4.3

Nordland fylkeskommune

4 339 059

179 854

4.3 

Fyrste kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2014, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2013 til nasjonalbudsjettet 2014. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver. 

Tredje kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2013 til 2014. Denne er rekna til 3 prosent.