Historisk arkiv

Bjugn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Bjugn kommunevåpenTema:  Omdømme

Prosjektleder:  Toril Hegvik

Bakgrunn: Bjugn kommune er en kommune i vekst og har behov for å beholde, utvikle og rekruttere nye medarbeidere. Vi har et behov for å videreutvikle kommunen som en positiv drivkraft og samfunnsbygger. Videreføring av kvalitetskommuneprogrammet og 3 parts tenking som en aktiv del av arbeidsgiverpolitikken.

Prosjekt:  Omdømmebygging for å framstå som en god kommune å jobbe, bo i og flytte til

 

Mål:

 • Å bygge et positivt omdømme gjennom tilfredse brukere og medarbeidere som trives med jobben
 • Å sikre kvalitet på de kommunale tjenestene gjennom å ivareta og utvikle kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Redusere uønsket deltid

Metode:

 • Medarbeiderundersøkelse
 • Brukerundersøkelse

Tiltak:

 • Bygge gode holdninger til arbeidsplassen gjennom miljøtiltak
 • Bygge gode holdninger til egen kommune
 • Lederutvikling
 • Kvalitetsbygging på tjenesteytelse
 • Informasjon til alle, avklare begrep
 • Motivere og legge til rette for økt kompetanse hos tilsatte
 • Kartlegging av uønsket deltid
 • Prøve ut alternative arbeidstidsordninger

 

Nyheter: