Historisk arkiv

Temadag i Bjugn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Torsdag 7. mars holdt Bjugn kommune temadag om ”Saman om ein betre kommune” for ansatte, folkevalgte og ledere.


I underkant av 100 deltakere hadde møtt opp på kultursenteret i Botngård. Hele kommunestyret deltok på temadagen. Seniorrådgiver Fredrik Rivenes i KRD, nettverksleder Asbjørn Stavem i KS konsulent og Torstein Amdal i omstillingsenheten i Fagforbundet innledet om programmet, omdømmearbeid og betydningen av involvering og forankring.


Politiker Gerd Hegvik, rådmann Tor Langvold og hovedtillitsvalgt Gunn Karin Olsen snakket om hvorfor Bjugn deltok i programmet, mens personalsjef Arild Risvik innledet om kulturbygging i omdømmearbeid. Etter innledningene var det gruppearbeid om samspill og kommunikasjonskultur i kommunen.

 

Forsamlingen under temadag for Saman om ein betre kommune i Bjugn
Godt oppmøte på temadag i Bjugn (foto: Fredrik Rivenes).