Historisk arkiv

Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017

Nasjonal strategi for innvandrerhelse 2013-2017
 

Regjeringens mål er at alle skal ha likeverdige helse- og omsorgstjenester. Dette utfordres både på grunn av språkproblemer, kulturelle forskjeller og at enkelte innvandrergrupper har særskilte helseproblemer.

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017 beskriver hoved­utfordringene som knytter seg til enkelte innvandrergrupper når det gjelder helse, og tiltak for å imøtekomme dette.

Les strategien "Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle" (pdf)