Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Dyr: Endring av dyrehelsepersonelloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyr: Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.

Dyr: Endring av dyrehelsepersonelloven

Dyr: Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell. Endringsforslaget legger opp til at kommunene får ansvar for å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell (i praksis veterinærer), herunder ansvaret for klinisk veterinærvakt.
 

Departementet ber om at eventuelle merknader til lovutkastet innen 15. mai 2006.

Til toppen