Historisk arkiv

Dyr: Rovdyrpolitikken ligger fast

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyr: Direktoratet for naturforvaltning har åpnet for at det kan gjøres helikoptersøk etter binna som er kommet innenfor rovdyrgjerdet i Trysil. Målet er å bedøve dyret og få det utenfor gjerdet igjen.

Dyr: Direktoratet for naturforvaltning har åpnet for at det kan gjøres helikoptersøk etter binna som er kommet innenfor rovdyrgjerdet i Trysil. Målet er å bedøve dyret og få det utenfor gjerdet igjen.

Oppføring av rovdyrsikre gjerder, er et omfattende forebyggende tiltak for å sikre beitedyr i rovdyrområder. Gjerdene skal gi trygghet for beitedyr. Effekten av dette tiltaket vil senere bli evaluert.

Hvis det kommer rovdyr innen for gjerdene, skal tiltakene rettes mot rovdyrene.

- Forebygging er en sentral del av den omforente rovdyrpolitikken. Da er det også vesentlig at saueeierne kan føle trygghet og tillit til at de forebyggende tiltakene virker, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Miljømyndighetenes ansvar
Tiltak som skal settes i verk, vurderes av miljømyndighetene. Miljøverndepartementet opplyser at det skal være lav terskel for å felle eller gi fellingstillatelser innenfor rovdyrgjerder. Alternative tiltak vil imidlertid også måtte bli vurdert basert på område og rovdyrenes art og sårbarhet.

Aktuelt om bjørn i Trysil
Det ble i første omgang gjort et aktivt forsøk på å jage bjørnen ut av området. Dersom dette ikke fører fram, har Direktoratet for naturforvaltning gitt tilatelse til å gjennomføre helikopterjakt med henblikk på å bedøve dyret slik at det kan fraktes ut av området.

Dyr: Direktoratet for naturforvaltning har åpnet for at det kan gjøres helikoptersøk etter binna som er kommet innenfor rovdyrgjerdet i Trysil.