Historisk arkiv

Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: Rekordhøyt slaktetall

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: Det er slaktet 78.640 rein siste driftsår. Det er det nest beste slakteåret på en rekke år, viser foreløpige tall fra ressursregnskapet for reindriftsnæringen.

Reindrift: Det er slaktet 78.640 rein siste driftsår. Det er det nest beste slakteåret på en rekke år, viser foreløpige tall fra ressursregnskapet for reindriftsnæringen.

- Det er svært positivt for reindriftsnæringen at det er slaktet såpass mye rein i fjor. Dette viser at tiltakene som det er brukt ressurser på de siste årene gir resultater, sier reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta. Det er de siste par årene avsatt midler over Reindriftsavtalen til ulike tiltak for å øke omsetningen av reinkjøtt. Dette gir økt slakteuttak, sier reindriftssjefen.
 
Økt omsetning
Sentrale aktører i reinkjøttbransjen og reindriftsnæringen arbeider nå med å legge en felles strategi for å øke omsetningen av reinkjøtt. Dette er i tråd med målsettingen i reindriftsavtalen.

Reindrift: Det er slaktet 78.640 rein siste driftsår.