Historisk arkiv

Dyrevelferd: Årsaken til dyretragedier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyrevelferd: Hvorfor skjer vanskjøtsel av dyr i norsk landbruk og hva kan gjøres for å forbygge at slike dyretragedier skjer? Dette er problemstillinger som Norsk senter for bygdeforskning skal se nærmere på i et forprosjekt.

Dyrevelferd: Hvorfor skjer vanskjøtsel av dyr i norsk landbruk og hva kan gjøres for å forbygge at slike dyretragedier skjer? Dette er problemstillinger som Norsk senter for bygdeforskning skal se nærmere på i et forprosjekt.

Hovedmålet med forprosjektet er å gi en samfunnsvitenskapelig basert redegjørelse for hva som leder til dyretragedier i landbruket. Prosjektet er finansiert av Forskningsmidlene over jordbruksavtalen og Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter.

Det er en klar målsetning at velferden i det norske dyreholdet skal være god, og at Norge skal være blant de fremste land i verden på dette området. Den etiske plattformen som ble etablert i dyrevelferdsmeldingen, skal være førende for holdninger til og behandling av dyr i vårt samfunn.

Dyrevelferd: Hvorfor skjer vanskjøtsel av dyr i norsk landbruk og hva kan gjøres for å forbygge at slike dyretragedier skjer? Dette er problemstillinger som Norsk senter for bygdeforskning skal se nærmere på i et forprosjekt.