Ot.prp. nr. 15 (2008-2009)

Om lov om dyrevelferd

Om lov om dyrevelferd

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget