Ot.prp. nr. 15 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Om lov om dyrevelferd

Om lov om dyrevelferd

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget