Historisk arkiv

Dyrevelferd: Høring i Stortinget om ny lov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyrevelferd: Forslag til ny dyrevelferdslov ligger nå til behandling i Stortinget og næringskomiteen skal gi sin innstilling i saken den 12. mars. I dag klokken 16.10 - 19.10 holder næringskomiteen åpen høring om lovforslaget.

Dyrevelferd: Forslag til ny dyrevelferdslov ligger nå til behandling i Stortinget og næringskomiteen skal gi sin innstilling i saken den 12. mars. I dag klokken 16.10 - 19.10 holder næringskomiteen åpen høring om lovforslaget.

Flere organisasjoner og foreninger vil holde korte innlegg under denne høringen. 

   Dyrevelferd: Høner. Foto: Kai Myhre
Dyrevelferd: Det er en klar målsetning at velferden i det norske dyreholdet skal være god, og at Norge skal være blant de fremste land i verden på dette området.
Foto: Kai Myhre

Dyrevelferd: I dag klokken 16.10 - 19.10 holder næringskomiteen åpen høring om lovforslaget.