Historisk arkiv

Landbruks- og matforskning: Trygg og velsmakende rakfisk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matforskning: Det er bevilget nær 5 millioner kroner til et tre-årig brukerstyrt prosjekt for utvikling av rakfiskproduksjon med forutsigbar kvalitet. Produksjon av rakfisk er ofte en tilleggsnæring for gårdsbruk i næringssvake områder.

Landbruks- og matforskning: Det er bevilget nær 5 millioner kroner til et tre-årig brukerstyrt prosjekt for utvikling av rakfiskproduksjon med forutsigbar kvalitet. Produksjon av rakfisk er ofte en tilleggsnæring for gårdsbruk i næringssvake områder.

Styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) har innvilget midler til prosjektet ”Tryggere rakfisk med forutsigbar kvalitet”. Prosjektet støttes med til sammen 4 950 000 kroner fordelt på årene 2010-2013. Styret har lagt vekt på at produksjon av rakfisk ofte er ei tilleggsnæring for gårdsbruk som ligger i næringssvake områder, og at prosjektet er viktig i forhold til å sikre kvaliteten på framtidig rakfiskproduksjon.

- Rakfisk er en mattradisjon som kan spores helt tilbake til middelalderen. Denne måten å tilberede fisk på er derfor en viktig del av norsk matkultur, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

    
Landbruk og matforskning: Rakfisk
Landbruks- og matforskning: Det svært viktig å behandle rakfisken riktig, både for at den skal bli trygg å spise og for at smaken blir slik vi ønsker den.
Foto: Tom Haga

- Som kjent er det svært viktig å behandle denne fisken riktig, både for at den skal bli trygg å spise og for at smaken blir slik vi ønsker den. Derfor er jeg tilfreds med at næringsaktørene gjennom dette prosjektet tar ansvar for produksjon av forskningsbasert kunnskap. Det vil bidra til å sikre at fisken blir trygg å spise for alle rakfiskelskere. Jeg ser også på dette prosjektet som et positivt bidrag til å utvikle ny næringsvirksomhet på gårdsbruk som et supplement til tradisjonell volumproduksjon av mat. Nettopp dette vil jeg komme tilbake til i ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken, sier Lars Peder Brekk.

Målet med prosjektet er å få til en trygg rakfiskproduksjon med forutsigbar kvalitet. Kunnskap om utviklingen av den mikrobielle floraen er en grunnforutsetning for å nå dette målet. Den mikrobielle utviklingen under rakfiskmodningen skal kartlegges med metoder som gir oversikt over bakteriesamfunnet og dets utvikling i produktet.  I tillegg vil prosess- og kvalitetsfaktorer bli studert og koblet til utviklingen av bakteriesamfunnet.

Prosjektet er et såkalt brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP) der prosjekteier er Anne Hasselknippe, Øvre Vang Gård, Jevnaker. Øvrige næringsaktører i prosjektet er Arctic Charr AS, Sæterstad Gård, Noraker gård og Wangensten AS. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Nofima AS. Styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) har innvilget midler til forskningsprosjektet. I tillegg går rakfiskprodusentene inn med 52,5 prosent av prosjektkostnadene.

Landbruks- og matforskning: Det er bevilget nær 5 millioner kroner til et tre-årig brukerstyrt prosjekt for utvikling av rakfiskproduksjon med forutsigbar kvalitet.