Historisk arkiv

Historisk arkiv

Får beholde seterretten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) vil sende på høring et forslag til endring av seterforskriften. Det skal ikke lengre være nødvendig med egen besetning som beiter eller fores med gras fra setra for å anse at setra er i bruk.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) vil sende på høring et forslag til endring av seterforskriften. Det skal ikke lengre være nødvendig med egen besetning som beiter eller fores med gras fra setra for å anse at setra er i bruk. 

Det er reist spørsmål om hva som skal legges til grunn for at en seter skal regnes for å være i bruk. 

Vestre Slidre Fjellstyre mener at en seter er i bruk også når fôret høstes for salg, dersom salget er en del av den jordbruksmessige drifta på eiendommen. Departementet mener denne oppfatningen bør legges til grunn for tolkningen av seterforskriftens §9. 

Landbruk over hele landet
- Med denne endringen ønsker vi å skape trygghet og forutsigbarhet for de som har seterrett i dag, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. - I Norge har vi lite matjord i forhold til innbyggertallet, men store gras- og beiteressurser. For å øke produksjonen av mat fra norsk landbruk må ressursene tas i bruk der de finnes, sier Slagsvold Vedum.

 Geitekillinger.

Det skal ikke lengre være nødvendig med egen besetning som beiter eller fores med gras fra setra for å anse at setra er i bruk. (Foto: Bjørn Rørslett /Samfoto)