Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Jordbrukets krav

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruket krever en økning i inntektene på 47.000 kroner pr årsverk, som innebærer at rammen for jordbruksoppgjøret må heves med 1970 millioner kroner.

Jordbruket krever en økning i inntektene på 47.000 kroner pr årsverk, som innebærer  at rammen for jordbruksoppgjøret må heves med 1970 millioner kroner.

Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, mottok i dag kravdokumentet fra jordbrukets forhandlingsleder, Nils T. Bjørke og fra leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 1146 millioner av kravet er økte bevilgninger over statsbudsjettet.

 - Et krav som tilsvarer 47.000 kroner per årsverk, etter at kostnadsøkning er dekket inn, er meget høyt. Vi står foran store utfordringer når det gjelder å komme til enighet om totalramma for jordbruksavtalen, sier statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell.

Forsell poengterer at jordbruksavtalen er en næringsavtale for bønder som private næringsdrivende. - Det er derfor ikke uten videre lett å sammenligne tall og krav i et jordbruksoppgjør med tall for lønnsoppgjør, sier Leif Forsell.

Staten vil presentere sitt tilbud den 7. mai, og etter planen skal jordbruksforhandlingene være sluttført innen 16. mai.

 Fra dagens pressekonferanse, fra v: Statens forhandlingsleder Leif Forsell, leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag og leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag under overrekkelsen av jordbrukets krav i årets jordbruksforhandlinger.
Fra dagens pressekonferanse, fra v: Statens forhandlingsleder Leif Forsell, leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag og leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag under overrekkelsen av jordbrukets krav i årets jordbruksforhandlinger. (Foto: LMD)

 

Til toppen