Historisk arkiv

Nye matfrø i sikkerhet på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

En ny forsending med frø fra matplanter er deponert for langtidslagring i Svalbard Globale frøhvelv. Forsendelsen som denne uken ble fraktet inn i frøhvelvet i Longyearbyen inneholder frøprøver fra Tyskland, Thailand, Colombia, India og Nigeria.

Svalbard Globale frøhvelv-logo 

Nye matfrø i sikkerhet på Svalbard

En ny forsending med frø fra matplanter er deponert for langtidslagring i Svalbard Globale frøhvelv. Forsendelsen som denne uken ble fraktet inn i frøhvelvet i Longyearbyen inneholder frøprøver fra Tyskland, Thailand, Colombia, India og Nigeria.

Matplanter for fremtidens klima
Svalbard globale frøhvelv er den samlingen som har størst variasjon av frøprøver i verden. Her lagres frø fra verdens matplanter for framtidige generasjoner. I disse frøene finnes genene hvor neste generasjon kan finne frem til egenskapene som gjør fremtidens kulturplanter effektive i fremtidens klima.

Forsendendelsen av frø som ble deponert i hvelvet denne uken besto av flere hundre ulike sorter av salat, gulrøtter, bygg, ris, erter, bønner, hirse, jordnøtter, durra og fôrvekster.

Vi er 7 milliarder mennesker i dag. I 2050 vil vi være flere enn 9 milliarder mennesker på jorda. Verdens matvareorganisasjon, FAO, har slått fast at den globale matproduksjonen må opp med 70 prosent innen 2050.

Frøene på vei inn i hvelvet.
Frøene på vei inn i hvelvet. (Foto: Matthias Heyde)

Klimaendringene gjør det vanskeligere og dyrere å produsere mat.  Det er i denne sammenhengen frøene som er lagret i Svalbard globale frøhvelv vil spille en avgjørende rolle i framtida.

Sikkerhetsnett for verdens matplanter
Svalbard Globale frøhvelv er det endelige sikkerhetsnettet for verdens mangfold av matplanter. Hensikten med frøhvelvet er å trygge verdens viktigste genetiske planteressurser for mat og landbruk med et maksimalt sikkerhetsnivå. Frøhvelvet tilbyr gratis oppbevaring av sikkerhetsduplikater for frøsamlingene som befinner seg i frøbanker rundt omkring i verden.

Fjellanlegg i permafrosten
Svalbard Globale frøhvelv ligger omtrent 1 km i luftlinje fra Longyearbyen flyplass, og er i sin helhet et fjellanlegg sprengt inn i permafrosten (minus 3-4 grader Celsius). Anlegget er designet for en tilnærmet ”uendelig” levetid.

Frøhvelvet består av tre separate fjellhaller som hver har lagringskapasitet til 1,5 millioner frøprøver. Ved hjelp av eget, elektrisk maskineri drevet med strøm fra det lokale energiverket skal anlegget holde en konstant innetemperatur på minus 18 grader Celsius. Hallen rommer lagerreoler der de forhåndspakkede eksemplarene av matfrø fra depositørene (avgiverlandene) er plassert.

Svalbard Globale frøhvelv har kapasitet til å lagre 4,5 millioner forskjellige frøprøver fordelt på 3 haller.
Svalbard Globale frøhvelv har kapasitet til å lagre 4,5 millioner forskjellige frøprøver fordelt på 3 haller. (Foto: Matthias Heyde)