Historisk arkiv

Tale: Åpning av brenneri ved Ciderhuset i Balestrand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Takk for invitasjon og muligheten til å komme hit til naturskjønne omgivelser i Sogn.

Det er en ære å få lov til å åpne det nye brenneriet. 

Og det er en glede å se at det satses, med pågangsmot, for å skape et bredere næringsgrunnlag basert på lokale ressurser. 

Jeg tror at det er mange med meg som blir litt stolte og glade av å se skaperkraft som lykkes. 

Dere har sett - og grepet - muligheten. Det står respekt av å våge å satse på noe ukjent. Vi som soler oss litt glansen verdsetter at dere tør og at dere satser. 

En videreutvikling av frukt- og bærforedlingen her på Ciderhuset har betydning for Balestrand og regionen, men det har også en viktig betydning for landbruket nasjonalt. 

Brenneriet her på Ciderhuset er et viktig bidrag for å berike det norske landbruket. God drikke og edel drikke er en del av vår mattradisjon og kulturarv. Like mye som det er det i Frankrike og Spania. Det er en naturlig og vesentlig del av framtidas matpolitikk.

Samtidig er deres satsing et eksempel for andre og bidrar aktivt til den nyskapingen som norsk landbruk trenger.

Jeg har sterk tro på lokal skaperkraft og jeg ønsker å legge til rette for at den lokale skaperkraften får gode kår. Jeg kan ikke love suksess for et hvert lokalt initiativ, men det er min jobb å bidra til å fjerne unødvendige hindringer.  

Jeg tror brenneriet her ved Ciderhuset kan lykkes. Jeg ønsker å bidra til det. Derfor har jeg tatt til ordet for at det må bli lettere å få omsatt de produktene dere produserer. 

Men, som mye i livet, er det både gleder og forbannelser som følger med alkoholen. Derfor må alkoholproduksjon og -omsetning være regulert. Avholdsbevegelsen vokste fram på bygdene fordi en ukontrollert alkoholomsetning ødela og splittet familier i et omfang vi i dag ikke kan tenke oss. Også i dag fører alkoholen til lidelse. 

Derfor har vi en sterkt regulert alkoholpolitikk i Norge. Denne politikken har vært et gode for distrikts Norge. Vi er tjent med å videreføre en restriktiv alkoholpolitikk. 

Men, jeg mener ikke det er rimelig at det skal være enklere for utenlandske alkoholprodusenter å få solgt varene sine enn det er for de norske. 

I neste måned skal jeg møte min svenske kollega Eskil Erlandson. De arbeider med de samme problemstillingene der. Og dette vil derfor bli et viktig tema på vårt møte. 

Derfor, så håper og tror jeg at vi skal klare å kombinere en restriktiv alkoholpolitikk med tilpasninger som gjør det mulig å selge produktene her hvor de produseres. Det jobber jeg for. 

I alle fall når det skjer på den riktige måten:) I mitt hjemfylke, Nord Trøndelag, er vi ikke ukjent med brennevinsproduksjon. Men når jeg ser det dere har skapt her så er jeg glad for å kunne si at likhetstrekkene er få. Helt ærlig, jeg tror ikke hjemmebrent fra Trøndelag hadde slått an hos turistene. 

Produktene fra Ciderhuset derimot, er drikke vi har all grunn til å være stolte av. Den sterke satsingen dere har for å utvikle de gode smakene har gitt resultater. 

Jeg ønsker et mangfold av norske mat- og drikkeskatter. De norske råvarene inneholder de gode smakene. Det er disse råvarene våre gode kokker har foredlet og vunnet internasjonal heder med. Takket være en stadig bredere satsing på drikke kan vi nå også tilby norske råvarer i form av drikkevarer av øverste klasse.

Til sist. Til lykke med dagen og framtida. Jeg håper og tror dere vil lykkes og får stor glede av det nye brenneriet. Jeg lover å arbeide for at forutsetningene for at dere skal lykkes blir så gode som mulig!

Og med dette erklærer jeg brenneriet ved Ciderhuset for åpnet.