Historisk arkiv

Tale: Markering av den første leveranse av økologisk melk på Bygdø Kongsgård

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Saksopplysning:
Etter ønske fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) startet Bygdø Kongsgård omlegging til økologisk drift i 2008. Arealene var ferdig omlagt høsten 2011, og den 4. mai 2012 leveres den første økologiske melken.

Bruksretten og forvalteransvaret for Bygdø Kongsgård ble fra 1.1.2004 overført til Norsk Folkemuseum. Kongsgården er i dag en avdeling under Folkemuseet. Det er staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) som er grunneier og eier alle bygningene på Kongsgården. Bygdø Kongsgård omfatter 2000 dekar, med 740 dekar dyrket mark der det produseres fôr til husdyrene. En del av arealet er beitemarker. Gården har 60 melkekyr, 90 kalver, 30 sauer og 25 hester. Bygdø Kongsgård er Oslos største melkeprodusent.

Norsk Folkemuseum har som formål å utvikle Kongsgården som en arena for formidling av moderne landbruk og matproduksjon og utvikle flere publikumsaktiviteter. De ønsker å skape et sted for opplevelser og kunnskap om økologisk landbruk.

Tale: 

Denne dagen har jeg sett fram til. Tenk, ikke langt unna min egen kontordør midt i Oslo sentrum har vi nå fått et foregangsbruk og et utstillingsvindu for økologisk produksjon av mat. 

Oslo er fantastisk. Rundt hovedstaden – rett utenfor bykjernen – har vi enorme skoger der skogsdrift og friluftsformål utøves side om side. Og ikke langt fra bykjernen finnes også fortsatt et visst landbruk – om enn i beskjedent omfang med åpent kulturlandskap og dyr på beite.

Oslos borgere har full anledning til å studere alminnelig moderne landbruksdrift når de begir seg ut på søndagsturen. Oslos barnehager og skoler har mulighet til å ta med barna på studietur inn i landbrukets verden på en liten formiddagsøkt. Besøk av skoleklasser og barnehager er dagligdags, og det legges til rette for at publikum kan komme tett på den aktive drifta

Dette er en luksus det er få andre hovedstadsbarn forunt. 

Norsk Folkemuseum har påtatt seg en viktig oppgave da de overtok ansvaret for driften av Kongsgården her på Bygdøy. Det er vesentlig å kunne drive et alminnelig godt drevet jordbruk slik at så mange mennesker kan se og lære litt om hvordan maten blir til.

Regjeringen har satt seg som mål at 15 prosent av produsert og solgt mat i Norge innen 2020 skal være økologisk. Fra i dag oppfyller hovedstaden dette målet – som det eneste fylke i landet. Det er flott. Etter Oslo kommer Sør-Trøndelag der 8,8 prosent av arealet er økologisk i år, mens Buskerud på tredjeplass har 8,5 prosent økologisk areal. 

Dette er flott! Og nå ser det ut til at forbrukerne virkelig begynner å få opp øynene og ganene for den økologisk produserte maten. 

Hvert år blir det handlet økologiske matvarer for 1 milliard kroner årlig. I fjor økte salget av økologiske varer med 10 prosent – dobbelt så mye som det generelle matsalget. Tidligere denne uka kunne Coop fortelle om veldig god respons på sin hittil største kampanje for å øke salget av økologisk frukt og grønt. Siden kampanjestart i februar, er salget økt med 76 prosent for frukt og bær er flott. Uansett om utgangspunktet ikke skulle være høyt, forteller dette at folk er interesserte i og villige til å legge litt ekstra i å få mat produsert i pakt med naturen.

Her på Bygdø er den økologiske melka og kjøttet de viktige produktene. Jeg er glad Norsk folkemuseum tok utfordringen fra min forgjenger og besluttet å legge om fra konvensjonell til økologisk drift. 

Bynært landbruk er viktig. Publikum får se hvordan moderne landbruk drives. Landbruket har gode utstillingsvinduer i det bynære landbruket.

Her ute på Bygdøy kan man oppleve det historiske, nasjonalromantiske landbruket inne på selve Folkemuseet, mens man her på Kongsgården, som faktisk er Oslos største melkeprodusent, kan oppleve og faktisk ta del i moderne, effektiv norsk landbruksdrift – slik det drives på bygdene. Kongsgården er også tilbyder av Inn På Tunet tjenester, og fremstår som et godt eksempel på de tjenester landbruket kan tilby storsamfunnet

Det er veldig gøy å se at 4H også er her. Disse barna fra 4H i Oslo som deltar her gjør meg mindre bekymret for rekrutteringen og fremtiden til landbruket.

Oslo er dermed en foregangskommune både for det bynære landbruket og økologisk produksjon. Jeg vil gjerne gi Oslo kommune en honnør for at de så tydelig tar signalene i landbrukspolitikken, hvilke andre store byer i Norge kan skryte av det?

Jeg skal rett herfra til Kongen i statsråd. Jeg lover å fortelle Kongen at det står bra til med Kongens nå økologiske kyr, og at tradisjonene med godt, profesjonelt norsk landbruk holdes ved like på Kongsgården 

Bygdø Kongsgård er nå økologisk lagt om og kan faktisk forsyne 9000 osloborgere med lokalprodusert økologisk melk som er produsert i lokalmiljøet!   

Hermed erklærer jeg Bygdø Kongsgård for å være godkjent økologisk. Jeg har skjønt det slik at dere vil markere omleggingen med et stort familiearrangement nå på søndag – Lykke til med arrangementet og gratulerer med dagen!