Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Miljøverndepartementet opprettholder strenge vilkår for leteboring utenfor Farsund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet har foretatt en samlet vurdering av klagen på SFTs tillatelse i forbindelse med leteboring ved Loshavn utenfor Farsund. Vedtaket opprettholdes, men med skjerpede krav til beredskapsplan for eventuell håndtering av oljeskadet sjøfugl og vilt.

- Et uhell i Farsundbassenget kan få store negative konsekvenser for sjøfugl på Agderkysten. Derfor har jeg i tillegg til SFTs strenge beredskapskrav også stilt krav om at Norsk Hydro skal oppdatere sin beredskapsplan for å ivareta håndtering av oljeskadet sjøfugl, uttaler miljøvernminister Helen Bjørnøy

SFT ga 8. juni 2007 tillatelse til Norsk Hydro til leteboring ved Loshavn i den sørøstlige delen av Nordsjøen. Brønnen er lokalisert 49 kilometer fra land, og ble tildelt av Bondevik II regjeringen i 18. konsesjonsrunde i 2004. Alliansen for et oljefritt Skagerrak har påklaget SFTs vedtak den 6. juli 2007. SFT har anbefalt å opprettholde vedtaket, og oversendte saken til Miljøverndepartementet for avgjørelse den 12. juli. Departementet ga oppsettende virkning den 13. juli for å sikre en grundig klagebehandling før borestart.

I tillatelsen stilles det strenge krav både til utslipp og til beredskap mot akutt forurensning. Kravene til utslipp til sjø er på linje med de strenge kravene som stilles ved leteboringer i Barentshavet. Kravene til beredskap er generelt sett strengere enn ved tidligere boringer i miljøfølsomme områder.

Etter en samlet vurdering av saken tas ikke klagen til følge. SFTs vedtak av 8. juni opprettholdes, men med skjerpede krav til beredskapsplan. Miljøverndepartementet har pålagt Hydro å oppdatere sin plan for strandsoneberedskap for å spesifisere hvordan en eventuell håndtering av oljeskadet sjøfugl og vilt skal ivaretas på en forsvarlig måte. Før boring i potensielt hydrokarbonførende lag skal Hydro sende SFT en bekreftelse på at det foreligger en oppdatert strandsoneberedskapsplan.

Les avgjørelsen.

Til toppen