Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014

Nye områdesatsinger for indre Oslo øst og Fjell i Drammen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen foreslår å bruke 40 millioner kroner til områdesatsing for indre Oslo øst og Fjell i Drammen. - Målet er å medvirke til å snu en negativ levekårsutvikling, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Enkelte områder i større byer har særlige utfordringer og behov for ekstraordinære tiltak. En områdesatsing er et samarbeid mellom stat og kommune som ser flere virkemidler i sammenheng.

- Satsingen vil omfatte blant annet nærmiljøtiltak og tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, tilskudd til helsetjenester, sosiale tjenester og integreringstiltak. Den brede innsatsen på flere felt bidrar til at vi får mer igjen for så vel statlige som kommunale investeringer, sier Bård Vegar Solhjell.

Involverte departementer er: Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet og Miljøverndepartementet.

Oslo kommune har satt av 25 millioner kroner i sitt budsjett for en særlig innsats for indre Oslo øst. Regjeringen foreslår at staten medvirker med tilsvarende 25 millioner kroner fordelt på budsjettene til de involverte departementene.

Regjeringen setter også av 15 millioner kroner til områdesatsing på Fjell i Drammen. Områdesatsingen utformes av de involverte departementene i samarbeid, men midlene går over Miljøverndepartementets budsjett.