Historisk arkiv

Seminar om grønne sertifikater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Departementet arrangerte 26. februar et seminar om grønne sertifikater. Der ble det gitt en gjennomgang av prinsippene i et sertifikatmarked og perspektiver fremover for et slikt marked.

Foilene fra innledningene:

Oluf Ulseth fra Statkraft -  internasjonale perspektiver for et sertifikatmarked

Nils Andersson fra Svensk Vindkraftförening - etableringen av sertifikatmarked i Sverige

Gry Hamarsland fra Econ Pöyry - erfaringer med det svenske sertifikatmarkedet.

I Soria Moria-erklæringen gikk regjeringspartiene inn for å innføre et pliktig grønt sertifikatmarked for ny fornybar elektrisitet. Forhandlinger med svenske myndigheter vinteren 2005 til 2006 om et norsk-svensk sertifikatmarked førte ikke fram. Regjeringen fremmet derfor høsten 2006 forslag om en egen støtteordning for fornybar elektrisitetsproduksjon. Før jul i 2007 ble det igjen tatt kontakt med svenske myndigheter for å se på muligheten for et felles grønt sertifikatmarked for fornybar energi.