Historisk arkiv

Olje- energiministeren på Jan Mayen-befaring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Onsdag 23. september var olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og representanter fra forskningsmiljø, miljøbevegelsen, industri og fagbevegelse på befaring på Jan Mayen. Befaringen var del av et seminar i regi av olje- og energidepartmentet i forbindelse med åpningsprosessen ved Jan Mayen.

Onsdag 23. september var olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og representanter fra forskningsmiljø, miljøbevegelsen, industri og fagbevegelse på befaring på Jan Mayen. Befaringen var del av et seminar i regi av olje- og energidepartmentet i forbindelse med åpningsprosessen ved Jan Mayen.

Under befaringen fikk delegasjonen høre om øyas historie, klima og natur, samt arbeidet de stasjonerte utfører.

- Dette er i første rekke viktig for å få en dypere forståelse om Jan Mayen og forholdene her ute. Jeg reiser hjem med mye kunnskap som vil være nødvendig å ha med seg i det videre arbeidet med åpningsprosessen, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Foto: Scanpix


Øya, som ligger på 70,59° N og 8,28° V, er en del av kongeriket Norge. Øya administreres av Fylkesmannen i Nordland, men er ikke del av Nordland fylke.

Foto: ScanpixMandag 21. september arrangerte olje- og energidepartementet et seminar vedrørende åpningsprosessen ved Jan Mayen. Seminaret ble sendt på regjeringens Nett-TV i sin helhet, og foredragene finner du vedlagt.

Se seminaret i sin helhet på regjeringens Nett TV  

Åpning
11.00 Olje- og energiminister Terje- Riis-Johansen

11.15 
Jan Mayen – en naturlig del av nordområdesatsingen?
Norsk polarinstitutt - Jan-Gunnar Winther, direktør (kunnskapsstatus/ miljø generelt) Presentasjonen i PDF

Forvaltningen av Jan Mayen og havområdene rundt
11.45 Fylkesmann i Nordland, Ola Bjerkaas
         Presentasjonen i PDF
12.15 Direktoratet for naturforvaltning, direktør Janne Sollie
         Presentasjonen i PDF

Kunnskapsstatus og mulige kunnskapsbehov i området
12.45 Oljedirektoratet, Oljedirektør Bente Nyland (petroleumsressursene)
         Presentasjonen i PDF

13.15 Kaffepause

13.30 Havforskningsinstituttet, Forskningsdirektør Ole Misund (fisk og sjøpattedyr)
         Presentasjonen i PDF
14.00 NINA, Administrerende direktør Norunn S. Myklebust (seapop)
         Presentasjonen i PDF: del 1 og del 2 
14.30 Fiskeridirektoratet, Fiskeridirektør Liv Holmefjord (fiskeriaktiviteten)
         Presentasjonen i PDF

15.00 Kaffepause

15.00 Paneldiskusjon; Bellona, Natur og Ungdom, OLF, LO

Avslutning/oppsummering
16.00 Statsråd Terje Riis-Johansen