Historisk arkiv

TFO 2009 – tildeling av utvinningstillatelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I dag har Kongen i Statsråd formelt tildelt 38 nye utvinningstillatelser i TFO 2009. Alle selskapene har akseptert regjeringens tilbud om deltakerandeler i TFO 2009.

I dag har Kongen i Statsråd formelt tildelt 38 nye utvinningstillatelser i TFO 2009. Alle selskapene har akseptert regjeringens tilbud om deltakerandeler i TFO 2009. Tildelingene i dag er i henhold til tilbudene om nye utvinningstillatelser som ble offentliggjort 19. januar 2010.


Se pressemelding av 19. januar 2009 om tilbud av andeler.