Historisk arkiv

TFO 2009 – tilbud om andeler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har vedtatt å tilby 38 utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2009 (TFO 2009).

Regjeringen har vedtatt å tilby 38 utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2009 (TFO 2009).

- Jeg sender i dag ut tilbud om andeler til 42 selskaper hvorav 19 selskaper får tilbud om operatørskap. TFO 2009 er den syvende konsesjonsrunden med fokus på modne områder på hele sokkelen. Det at industrien fortsatt er interessert i disse områdene, viser at de årlige konsesjonsrundene i modne områder fungerer i henhold til formålet med å stimulere til en mer effektiv utforskning av de modne områdene. Tilbud om andeler omfatter både store, mellomstore og små selskaper. Dette illustrerer meget godt mangfoldet på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

De 38 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (25), Norskehavet (10) og Barentshavet (3). Totalt 44 selskaper søkte på utvinningstillatelser i TFO 2009.

TFO-konsesjonsrundene finner sted i modne områder på norsk sokkel. Modne områder er de mest utforskede områdene på sokkelen og har kjent geologi. Utfordringene i modne områder er særlig knyttet til at den forventede funnstørrelsen går ned. Små funn kan ofte ikke rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men kan ha meget god lønnsomhet når de kan utnytte prosesseringsutstyr og transportsystemer som allerede er bygget ut. Det er derfor viktig å påvise og utnytte nye ressurser før eksisterende infrastruktur i tilknytning til andre felt stenges ned.

Tilbud til 19 operatører: (antall operatørskap i parentes)
A/S Norske Shell (1)
Bridge Energy AS (1)
Centrica Resources (Norge) AS (1)
ConocoPhillips Skandinavia AS (1)
Dana Petroleum Norway AS (1)
Det norske oljeselskap ASA (6)
Dong E&P Norge AS (1)
E.ON Ruhrgas Norge AS (1)
GDF SUEZ E&P Norge AS (1)
Lotos Exploration and Production Norge AS (1)
Lundin Norway AS (4)
Marathon Petroleum Norge AS (3)
Nexen Exploration Norge AS (1)
Norwegian Energy Company ASA (2)
OMV (Norge) AS (2)
Repsol Exploration Norge AS (1)
Rocksource ASA (1)
Statoil Petroleum AS (6)
Wintershall Norge ASA (3)

Tilbud til 42 rettighetshavere: (antall andeler i parentes, inkludert der selskapene er operatør)
A/S Norske Shell (1)
Bayerngas Norge AS (6)
BG Norge AS (1)
BP Norge AS (1)
Bridge Energy AS (4)
Centrica Resources (Norge) AS (1)
Chevron Norge AS (1)
Concedo ASA (1)
ConocoPhillips Skandinavia AS (2)
Dana Petroleum Norway AS (6)
Det norske oljeselskap AS (2)
Det norske oljeselskap ASA (9)
Discover Petroleum AS (1)
Dong E&P Norge AS (2)
E.ON Ruhrgas Norge AS (3)
Edison International Norway Branch (1)
Eni Norge AS (1)
ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (4)
Faroe Petroleum Norge AS (1)
GDF SUEZ E&P Norge AS (3)
Idemitsu Petroleum Norge AS (2)
Lotos Exploration and Production Norge AS (2)
Lundin Norway AS (7)
Marathon Petroleum Norge AS (3)
Nexen Exploration Norge AS (2)
Norwegian Energy Company ASA (4)
North Energy ASA (3)
OMV (Norge) AS (2)
Petro-Canada Norge AS (2)
PGNiG Norway AS (1)
Repsol Exploration Norge AS (2)
Rocksource ASA (1)
RWE Dea Norge AS (2)
Sagex Petroleum Norge AS (1)
Skagen44 AS (3)
Skeie Energy AS (1)
Spring Energy Norway AS (4)
Statoil Petroleum AS (8)
Svenska Petroleum Exploration AS (2)
Talisman Energy Norge AS (1)
VNG Norge AS (3)
Wintershall Norge ASA (4)

Vedlegg
Lenke til kart
Lenke til oversikt over blokker og arbeidsforpliktelser
Lenke tidligere pressemeldinger om TFO 2009