Historisk arkiv

TFO 2009: Fortsatt stor interesse for modne områder på norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2009 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 44 selskaper. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2009 i løpet av årsskiftet 2009/2010.

Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2009 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 44 selskaper. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2009 i løpet av årsskiftet 2009/2010.

Det har vært stor interesse for TFO-ordningen de senere årene, noe som har gitt utslag i mange nye utvinningstillatelser. Store deler av TFO-området er per dags dato tildelt. På tross av dette har det også i TFO 2009 vært stor interesse fra selskapene på norsk sokkel.

Dette viser at modne områder på norsk sokkel fortsatt er interessante. Gjennom TFO-ordningen har mange nye selskaper fått sjansen til å se på områder som har vært tilgjengelige for leting i flere år.

- Det er positivt at selskaper ser med nye øyne på de modne områdene på norsk sokkel, noe som kan tilskrives det store mangfoldet på sokkelen, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Hensikten med TFO-ordningen er å stimulere til leteaktivitet i modne områder der man i de fleste tilfeller forventer å gjøre mindre funn som ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging. Det er derfor god ressursforvaltning å påvise og utnytte disse ressursene før eksisterende infrastruktur i tilknytning til andre felt stenges ned.

Selskapene som har søkt om utvinningstillatelse er: 4sea energy AS, A/S Norske Shell, Aker Exploration AS, Bayerngas Norge AS, BG-Norge AS, BP Norge AS, Bridge Energy AS, Centrica Resources Norge AS, Chevron Norge AS, Concedo ASA, ConocoPhillips Skandinavia AS, Dana Petroleum Norway AS, Det norske oljeselskap ASA, Discover Petroleum AS, Dong E&P Norge AS, E.ON Ruhrgas Norge AS, Edison International S.P.A. Norway Branch, ENI Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS, Faroe Petroleum Norge AS, GDF SUEZ E&P Norge AS, Genesis Petroleum Norway AS, Idemitsu Petroleum Norge AS, Lotos Exploration and Production Norge AS, Lundin Norway AS, Marathon Petroleum Norge AS, Nexen Exploration Norge AS, North Energy AS, Norwegian Energy Company ASA, OMV (Norge) AS, Petro-Canada Norge AS, PGNiG Norway AS, Repsol Exploración S.A, Rocksource ASA, RWE Dea Norge AS, Sagex Petroleum Norge AS, Skagen44 AS, Skeie Energy AS, Spring Energy Norway AS, StatoilHydro Petroleum AS, Svenska Petroleum Exploration AS, Talisman Energy Norge AS, VNG Norge (Operations) AS, Wintershall Norge ASA.

Regjeringen lyste ut TFO 2009 9. mars 2009. Mer informasjon om TFO 2009 finnes i pressemeldingen fra 9. mars 2009. Her finnes også kart over de utlyste områdene.

Pressemelding fra 9. mars 2009