Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

NODE

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Teknologiske gjennombrudd og innovasjon på norsk kontinentalsokkel er grunnlaget for norske leverandørbedrifters suksess internasjonalt. Den sterke konkurranseposisjonen til enkelte leverandørmiljøer er et klart resultat av viljen til å investere i ny teknologi på norsk sokkel og til å ta denne i bruk.

Et eksempel på dette er leverandørbedriftene i Agderfylkene som leverer varer og tjenester til olje- og gassutvinning i Norge og internasjonalt. Det finner sted betydelig verdiskapning blant leverandørbedriftene på Sørlandet, og mange av dem har de senere årene hatt en stor vekt i omsetning og sysselsetting. Eksempelvis var i 2009 en av bedriftene den tredje største bedriften i Norge målt etter eksport (National Oilwell Varco). 

Bedriftene innen olje- og gassnæringen på Sørlandet har etablert sekretariatet Norwegian Offshore & Drilling Engineering (NODE) for å representere miljøet. NODE omfatter noen av de største leverandørbedriftene i petroleumssektoren. Ved etableringen av NODE i 2005 deltok 29 bedrifter med en omsetning på om lag 5 mrd kroner. I 2009 organiserer NODE om lag 50 bedrifter med om lag 6200 ansatte og en omsetning i 2009 på 40 mrd kroner. I 2009 ble NODE til et Norwegian Centre of Expertise (NCE).

De største kundene til bedriftene i NODE-miljøet er oljeselskaper og riggoperatører i det globale offshoremarkedet og på norsk sokkel. Det er stor mobilitet blant de ansatte i miljøet og stor kunnskapsspredning blant bedriftene. Dette bidrar til innovasjon og teknologiutvikling.

NODE-bedriftene leverer et bredt utvalg av produkter og løsninger og er verdensledende innenfor flere segmenter. Dette inkluderer leveranser av spesialiserte varer og tjenester og leveranser av komplette systemløsninger for boring. Noen bedrifter leverer systemer for lasting og lossing av hydrokarboner. Slike systemer overfører olje og gass fra produksjonsbrønnen på havbunnen til en bøye på havoverflaten, et skip eller en plattform. Utstyret innfrir krav til null utslipp. Det er bedrifter som leverer avanserte forankringssystemer for skip og plattformer. Forankringssystemene sikrer en stabil posisjon under svært krevende værforhold. Det er også bedrifter som leverer avanserte kraner for krevende løfteoperasjoner. Slike kraner kan holde store laster i ro i forhold til havbunnen mens kranen/fartøyet beveger seg på havoverflaten. Det er utviklet løsninger som kan foreta løfteoperasjoner på havdyp større enn 3000 meter.