Historisk arkiv

Stor interesse for 20. konsesjonsrunde på norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Ved utløpet av søknadsfristen for 20. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel i dag har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 46 selskaper.

Ved utløpet av søknadsfristen for 20. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel i dag har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 46 selskaper. Departementet tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser våren 2009, samtidig med behandling av helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet.

- Det er gledelig at mange selskaper ønsker å satse på nye muligheter i Barentshavet og Norskehavet. Petroleumsvirksomhet som også tar hensyn til viktige miljø- og fiskeriinteresser kan få stor betydning for fremtidig sysselsetting, næringsutvikling og verdiskaping i nordområdene, sier Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

I tråd med regjeringens åpenhetslinje i petroleumspolitikken ble forslag om blokker til utlysning i 20. konsesjonsrunde for første gang sendt ut på offentlig høring. De ulike synspunktene var en viktig del av beslutningsgrunnlaget for regjeringens vurderinger foran utlysning av 20. konsesjonsrunde 27. juni 2008. Olje- og energidepartementet vil videreføre åpenhetslinjen og for første gang nå også offentliggjøre hvilke av de utlyste blokkene som selskapene har søkt på. Dette vil bli lagt frem så snart departementet har gjennomgått de mottatte søknadene.

Regjeringen legger stor vekt på hensynet til viktige fiskeriområder og miljøsensitive områder langs kysten. Miljø- og fiskerivilkårene for 20. konsesjonsrunde er derfor skjerpet på noen områder, blant annet er det i enkelte blokker innført tidsavgrensede forbud mot seismiske undersøkelser.

Selskapene som har søkt om utvinningstillatelse er:
Aker Exploration AS, Bayerngas Norge AS, BG Norge AS, Bridge Energy AS, Centrica Resources Norge AS, Chevron Norge AS, Concedo ASA, ConocoPhillips Skandinavia AS, Dana Petroleum Norway, Det Norske Oljeselskap AS, Discover Petroleum AS, DONG Norge AS, AS, Edison International Spa, Endeavour Energy Norge AS, Eni Norge AS, E. ON Ruhrgas Norge, Excel Expro Norge AS, ExxonMobil E&P Norway AS, Faroe Petroleum Norge AS, Gaz de France Norge AS, Genesis petroleum Norway AS, Hess Norge AS, Idemitsu Petroleum Norge AS, Lotos EPN AS, Lundin Norway AS, Marathon Petroleum Norge AS, Nexen Exploration Norge AS, North Energy AS, Norwegian Energy Company ASA, OMV Norge AS, PA Resources Norway AS, Petro-Canada Norge AS, PGNiG Norway AS, Repsol YPF, Revus Energy ASA, Rocksource ASA, RWE Dea Norge AS, Sagex Petroleum Norge AS, AS Norske Shell, Skagen44 AS, Spring Energy Norway AS, StatoilHydro ASA, Svenska Petroleum Exploration Norge AS, Talisman Energy Norge AS, Total E&P Norge AS og Wintershall Norge AS.

Antall søkere i tidligere konsesjonsrunder:
19. konsesjonsrunde: 24 selskaper
18. konsesjonsrunde: 18 selskaper
17. konsesjonsrunde: 13 selskaper

Link til letepolitikken.
Link til pressemelding om utlysning og høringsrunde.