Historisk arkiv

TFO 2008 – tilbud om andeler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har i dag vedtatt å tilby 34 utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2008 (TFO 2008).

- Jeg sender i dag ut tilbud om andeler til 40 selskaper hvorav 19 selskaper får tilbud om operatørskap. Dette omfatter både store, mellomstore og små selskaper, som vil bidra til økt mangfold på norsk sokkel. Vi har i enkelte områder skjerpet vilkårene for miljø, beredskap og fiskeri i forhold til tidligere år, sier Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

De 34 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (21), Norskehavet (11) og Barentshavet (2). Totalt 47 selskaper søkte på utvinningstillatelser i TFO 2008.

TFO-konsesjonsrundene finner sted i modne områder av norsk sokkel. Modne områder er de mest utforskede områdene på sokkelen og har kjent geologi. I modne områder forventes det å gjøre mindre funn som ofte ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging. Det er derfor god forvaltning av naturresursene å påvise og utnytte ressurser i disse områdene før eksisterende infrastruktur i tilknytning til andre felt stenges ned.

Miljø- og fiskerivilkårene for TFO 2008 er skjerpet i forhold til tidligere år når det gjelder områder der det fiskes etter Tobis. For kystnære utvinningstillatelser i Barentshavet vil det også måtte gjennomføres mer omfattende beredskapstiltak i forhold til eventuell leting eller produksjon i disse områdene.

Olje- og energidepartementet har bestemt at det skal gjennomføres en evaluering av TFO-ordningen. Som er del av dette arbeidet er ulike næringer og samfunnsinteresser invitert til å komme med synspunkter gjennom en bred offentlig høring. Høringsfristen for dette er satt til 20. januar 2009.

Tilbud til 19 operatører: (antall operatørskap i parentes)
BG Norge AS (1)
Centrica Resources Norge AS (1)
ConocoPhillips Skandinavia AS (2)
Dana Petroleum Norway AS (1)
Det Norske Oljeselskap ASA (5)
Dong E&P Norge AS (1)
Eni Norge AS (1)
Lotos E&P Norge AS (2)
Lundin Norway AS (2)
Maersk Oil Norway AS (1)
Marathon Petroleum Norge AS (1)
Nexen Exploration Norge AS (2)
OMV Norge AS (1)
Premier Oil Norge AS (1)
Revus Energy ASA (3)
Rocksource ASA (2)
StatoilHydro ASA (4)
Talisman Energy Norge AS (1)
Wintershall Norge AS (2)

Tilbud til 40 rettighetshavere: (antall andeler i parentes, inkludert der selskapene er operatør)
4Sea Energy AS(2)
AS Norske Shell (1)
Aker Exploration AS (1)
Bayerngas Norge AS(1)
BG Norge AS(1)
Bridge Energy AS (4)
Centrica Resources Norge AS (3)
Concedo AS (1)
ConocoPhillips Skandinavia AS (2)
Dana Petroleum Norway AS (4)
Det Norske Oljeselskap ASA (7)
Discover Petroleum AS (2)
Dong E&P Norge AS (1)
E.ON Ruhrgas Norge AS (2)
Edison International Spa Norway branch (2)
Endeavour Energy Norge AS (2)
Eni Norge AS (1)
ExxonMobil E&P Norway AS (1)
Faroe Petroleum Norge AS (3)
Gaz de France Norge AS (1)
Lotos E&P Norge AS (4)
Lundin Noray AS (4)
Maersk Oil Norway AS (4)
Marathon Petroleum Norge AS (1)
Nexen Exploration Norge (2)
North Energy AS (2)
OMV Norge AS (1)
Premier Oil Norge AS (1)
Repsol Exploracion SA (1)
Revus Energy ASA (3)
Rocksource ASA (2)
Sagex Petroleum ASA (2)
Skagen 44 AS (3)
Skeie Energy AS (2)
Spring Energy Norway AS (4)
StatoilHydro ASA (7)
Svenska Petroleum Exploration AS (1)
Talisman Energy Norge AS (2)
Total E&P Norge AS (1)
Wintershall Norge AS (3)

Vedlegg
Lenke til kart
Lenke til oversikt over blokker og arbeidsforpliktelser
Lenke tidligere pressemeldinger om TFO 2008
Lenke høringssak om TFO-evaluering