Historisk arkiv

TFO 2008 – tildeling av utvinningstillatelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I dag har Kongen i Statsråd formelt tildelt 35 nye utvinningstillatelser i TFO 2008. Tildelingene i dag er i henhold til tilbudene om nye utvinningstillatelser som ble behandlet i Regjeringen 18. desember 2008 og oversendt selskapene.

I dag har Kongen i Statsråd formelt tildelt 35* nye utvinningstillatelser i TFO 2008. Tildelingene i dag er i henhold til tilbudene om nye utvinningstillatelser som ble behandlet i Regjeringen 18. desember 2008 og oversendt selskapene. Alle selskapene aksepterte tilbudene i TFO 2008.

Kart over endelige utvinningstillatelser

* Etter at tilbud ble utsendt er den foreslåtte utvinningstillatelse 107B delt i to ulike utvinningstillatelser, 107B og 107C.