Forsiden

Historisk arkiv

TFO 2013: Fortsatt stor interesse for modne områder på norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2013 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 50 selskaper. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2013 i løpet av januar 2014.

Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2013 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 50 selskaper. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2013 i løpet av januar 2014.

- For å oppnå høy verdiskaping og statlige inntekter er det viktig å legge til rette for et langsiktig, stabilt aktivitetsnivå på kontinentalsokkelen. Tidsriktig utnyttelse av de modne områdene på sokkelen er en betingelse for å få dette til. At så mange selskaper viser interesse for nye tildelinger i modne områder på norsk sokkel er svært gledelig, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

TFO er en ordning med årlige tildelinger innenfor forhåndsdefinerte modne områder. Området utvides etter hvert som nye arealer modnes. Hensikten med TFO-ordningen er å stimulere til leteaktivitet i modne deler av sokkelen der man i de fleste tilfeller forventer å gjøre mindre funn som ikke kan være grunnlag for en selvstendig utbygging. Det er derfor god ressursforvaltning å påvise og utnytte disse ressursene før eksisterende infrastruktur i tilknytning til andre felt stenges ned.

Selv om de fleste funn i TFO-arealet ikke kan bære en selvstendig utbygging har de senere år vist at det likevel kan gjøres betydelige funn i de modne områdene på sokkelen. Dette er et resultat av at TFO-ordningen legger til rette for sirkulasjon av areal og at nye ideer kan testes i områder som har vært tilgjengelig for leting i flere år.  Store deler av TFO-området har tidligere vært tildelt og tilbakelevert.

- Det at hele 50 selskaper er på søkerlisten illustrerer nok en gang hvor vellykket TFO-ordningen er. Ordningen har blitt en bærebjelke i vårt arbeid med å maksimere verdiene fra våre olje- og gassressurser, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Regjeringen lyste ut TFO 2013 15. februar 2013. Mer informasjon om TFO 2013 finnes i pressemeldingen som da ble sendt ut. Her finnes også kart over de utlyste områdene.

Selskapene som har søkt om utvinningstillatelse er: A/S Norske Shell, Atlantic Petroleum Norge AS, Bayerngas Norge AS, Bridge Energy Norge AS, Capricorn Norge AS, Centrica Resources Norge AS, Chevron Norge AS, Concedo ASA, ConocoPhillips Scandinavia AS, Core Energy AS, Dana Petroleum Norway AS, Det norske oljeselskap ASA, Dong E&P Norge AS, E.ON Ruhrgas Norge AS, Edison International SpA, ENI Norge AS, EnQuest Norge AS, Explora Petroleum AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS, Eykon Energy AS, Faroe Petroleum Norge AS, Fortis Petroleum Norway AS, GDF SUEZ E&P Norge AS, Idemitsu Petroleum Norge AS, Ithaca Petroleum Norge AS, Lime Petroleum Norway AS, LOTOS Exploration & Production Norge AS, Lundin Norway AS, Maersk Oil Norway AS, Marathon Oil Norge AS, Moeco Oil & Gas Norge AS, North Energy ASA, Noreco Norway AS, OMV Norge AS, Petrolia Norway AS, PGNiG Norway AS, Premier Oil Norge AS, Repsol Exploration Norge AS, Rocksource ASA, RWE-Dea Norge AS, Skagen44 AS, Spike Exploration Holding AS, Statoil Petroleum AS, Svenska Petroleum Exploration AS, Suncor Energy Norge AS, Talisman Energy Norge A/S, Total E&P Norge AS, Tullow Oil Norge AS, VNG Norge AS, Wintershall Norge ASA.